LED Stand

LED Stand

Model No : SK-M 210

Vesa : 75 X 75 mm, 100 X 100 mm

Fit Most : 14"-26"

Capacity : 15Kg.(33 lbs)

LED Stand

Model No : SK-M 215

Vesa : 75 X 75 mm, 100 X 100 mm

Fit Most : 12"-26"

Capacity : 20Kg.(45 lbs)

LED Stand

Model No : SK-X 225

Vesa : 75 X 75 mm, 200 X 200 mm

Fit Most : 14"-42"

Capacity : 25Kg.(55 lbs)

LED Stand

Model No : N-2

Vesa : 75 X 75 mm, 100 X 100 mm

Fit Most : 14"-26"

Capacity : 15Kg.(33 lbs)

LED Stand

Model No : N-5

Vesa : 75 X 75 mm, 100 X 100 mm

Fit Most : 14"-40"

Capacity : 35Kg

LED Stand

Model No : SK 26DX

Vesa : 200 X 200 mm

Fit Most : 17"-37"

Capacity : 35Kg.(55 lbs)

LED Stand

Model No : SK-X28

Vesa : 400 X 400 mm

Fit Most : 26"-40"

Capacity : 50Kg

LED Stand

Model No : SK-X45

Vesa : 75 X 75 mm, 400 X 400 mm

Fit Most : 26"-55"

Capacity : 50Kg.(110 lbs)

AC Master

Model No : SK-695

Vesa : 100 X 500 mm

Fit Most : All AC

Capacity : 100Kg

Seta Box Shelf

Seta Box Shelf

Model No : SK-777

Vesa : 230 X 175 mm

Fit Most : Multipurpose Use

Capacity : 2.5 Kg.

Seta Box Shelf

Model No : SK-999

Vesa : 230 X 280 mm

Fit Most : Multipurpose Use

Capacity : 5 Kg.

Seta Box Shelf

Model No : SK-1100

Vesa : 230 X 175 mm

Fit Most : All Type of Set Top Boxes

Capacity : 3 Kg.

Seta Box Shelf

Model No : SK-1200

Vesa : 230 X 275 mm

Fit Most : All Type of Set Top Boxes

Capacity : 5 Kg.